20120630

"Faros" bazen toprağa düşen tohumdur...

Anadolu'da yeşeren... Ve Ambleme resmedilen...Bir amaç düşün ki, Kapadokya’nın eşsiz potansiyelinin sürdürülebilir kalkınmanın temel dinamiğine dönüşmesine katkıda bulunmak olsun..

Bir yüksekokul düşün ki, bu amaç üzerine Anadolu'nun doğal ihtiyacını karşılamak için kurulsun...

© Kapadokya MYO 

Kapadokya Meslek Yüksekokulu, 
  • Belirtilen amaçla,  
  • Birlesmis Milletler'in 2002 yılında yapılan "Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi"nde son şekli verilen Agenda 21 (Gündem 21) ilkelerinin "sosyal, ekonomik ve çevresel açılardan bütünleşik ve sürdürülebilir kalkınma için insan merkezli küresel eylem” olarak tanımlanabilecek çerçeveyi hayata geçirmeyi hedefleyerek,
  • Bölge yerel idari ve mülki birimler,  ticaret ve sanayi odaları,  sivil toplum kuruluşları  ve kamuoyu önderleri ile başlattığı işbirligi çalısmaları sonucu,

bağımsız bir vakıf yüksekögretim okulu olarak 2005 yılında Mustafapaşa-Nevşehir'de kuruldu...

Faaliyetleri zaman içinde gelişmiş teknolojileri de kapsayacak tarzda ulusal ölçeğe taşındı, uluslararası ölçekte faaliyetleri planlanmaya başlandı.Kapadokya Meslek Yüksekokulu gelişimindeki birisi de, endüstriyel havacılık alanına özel;
  • Önce Mustafapaşa-Nevşehir Yerleşkesinde,
  • Takiben İleri Teknoloji Endüstri Parkı Sabiha Gökçen Havalimanı içinde,
ve “Okul-Sanayi-Devlet İşbirliği”nin bu alandaki İLK ve belki de en güzel örnekleri olarak düşünüldüğü ve hayata geçirildiği süreçtir. Düşünsel seviyede de olsa yaşayarak, toprağa düşen tohumun yeşermesine bir nebze de olsa katkı sağlamaya ve şahit olmaya başladığım  süreç... 


 © CE


  Belirlenen Havacılık Malzemelerinin Nakli  

 
 Belirlenen Havacılık Malzemelerinin Nakli

  Belirlenen Havacılık Malzemelerinin Nevşehir Mustafapaşa Merkez Yerleşke Binaları İçine Yerleşimi

Belirlenen Havacılık Malzemelerinin Nevşehir Mustafapaşa Merkez Yerleşke Binaları İçine Yerleşimi

Belirlenen Havacılık Malzemelerinin Nevşehir Mustafapaşa Merkez Yerleşke Binaları İçine Yerleşimi

Belirlenen Havacılık Malzemelerinin Nevşehir Mustafapaşa Merkez Yerleşke Binaları İçine Yerleşimi

Yenileşimci Düşünceye Dayalı Eyleme Verilen Ödül! 
(İstanbul Yerleşkesi Önersisi ve Kurulma Kararının Alınması Mart 2011)

İşte 2010 yılı sonundan itibaren sahip olduğum "Faros"um; Anadolu toprağına düşen tohumun yeşerip büyümesi ve çoğalması: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yerleşkeleri!

Gelişim - İstanbul Sabiha Gökçen Yerleşkesi  (Temmuz 2011)

 Gelişim - İstanbul Sabiha Gökçen Yerleşkesi  Dinlenme Mekanı (2011)

Gelişim - İstanbul Sabiha Gökçen Yerleşkesi Uygulama Atelyeleri İlavesi (2012)

Gelişim - İstanbul Sabiha Gökçen Yerleşkesi İlavesi (2012)

Her birisi de ayrı "Faros" olan, mütevelli ve okul yönetim ve öğretim üyeleri ile oluşan, İstanbul yıllarımın son aylarına  ayrı bir anlam katarak yaşayan "Faros"um; Kapadokya Meslek Yüksekokulu... Ve bu sayede tanıyıp sevdiğim ve saydıklarım...


Can EREL
23 Mayıs 2012  

NOT: Kapadokya Meslek Yüksekokulu'nun Mustafapaşa-Nevşehir Merkez Yerleşkesi'nde 12 Mayıs 2012 günü katıldığım mezuniyet töreninden hemen sonra kalema aldığım "Ahilik Geleneğini Sürdürerek Ulusal Endüstrimize Ana Eleman Yetiştiren Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2012 yılı Mezuniyet Töreni ve Düşündürdükleri" makalem kısaltılarak "Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2012 yılı Mezuniyet Töreni ve Düşündürdükleri" başlığı ile MSI Aylık Savunma Teknolojileri Dergisinin Haziran 2012 sayısında yayınlandı..

 
 


Gelişim sürüyor; eğitim ve öğretime önem ve öncelik evrenlere örnek oluyor Kapadokya Meslek Yüksekokulu... Öğretim programları, yardımcıları ve iş modelleri ile... 

Benchmarking - OSTİM Ekibi ile Nevşehir Mustafapaşa Merkez Yerleşkesi Ziyareti  

Benchmarking - OSTİM Ekibi ile Nevşehir Mustafapaşa Merkez Yerleşkesi Ziyareti